Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349590
Title Plas-dras, weidevogels, wormen en bedrijfsvoering; bodemkwaliteit, weidevogels en bedrijfsvoering in relatie tot plas-dras van graslandpercelen
Author(s) Tolkamp, W.; Holshof, G.; Zevenbergen, M.; Klok, C.; Hoving, I.E.; Guldemond, A.
Source Groot-Ammers : CLM Onderzoek en Advies - 50
Department(s) Wageningen Livestock Research
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) graslanden - veengronden - inundatie - agrarische bedrijfsvoering - agrarisch natuurbeheer - alblasserwaard - vijfheerenlanden - weidevogels - grasslands - peat soils - flooding - farm management - agri-environment schemes - alblasserwaard - vijfheerenlanden - grassland birds
Categories Nature Management (General)
Abstract Onderdeel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is het onder water zetten van een perceel grasland, gedurende twee of drie maanden. En dat over een periode van zes jaar. Het waterpeil mag variëren van 5 tot 20 cm. Doelstelling van dit project is het aantrekken van weidevogels, het bieden van rustplaats en het verhogen van het voedselaanbod gedurende het broedseizoen. In Alblasserwaard en Vijfheerenlanden sloten negen boeren een contract af. Den Hâneker experimenteert bovendien met een nog langere periode van inundatie. Dit rapport doet verslag van: vogelwaarnemingen, wormenbemonstering en landbouwkundige gevolgen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.