Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349607
Title Congruentie van natuurbeleid tussen bestuurslagen
Author(s) Selnes, T.; Boonstra, F.G.; Bogaardt, M.J.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 11) - 46
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - beleid - besluitvorming - regering - nederland - friese wouden - gelderse poort - nature conservation - policy - decision making - government - netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Congruentie van beleid verwijst naar de mate waarin de beleidslijnen van het natuurbeleid van de ene actor of bestuurslaag afgestemd of verenigbaar zijn met de beleidslijnen van het natuurbeleid van een andere actor of bestuurslaag. Hier is het ontstaan, de gevolgen en de bijdrage aan `goed¿ beleid onderzocht. Een secundaire analyse in drie gebieden (Laag Holland, Drents Friese Wold en Gelderse Poort) laat zien dat congruentie vaak ten grondslag ligt aan coalitievorming. Consensus is niet nodig. De actoren handelen samen zonder inhoudelijk helemaal eens te zijn. Overleg en interactie stimuleren de congruentie. Een gevolg is meer samenwerking waardoor beter zicht komt op de samenhang en uitvoerbaarheid van de ambities. Congruentie stimuleert dialoog en voortgang. Bewustwording over congruentie kan ook meer bescheidenheid in het beleidsproces brengen en de aandacht vestigt op het belang van pragmatische oplossingen in een context van verscheidenheid. Trefwoorden:: Natuurbeleid; Congruentie van beleid; Beleidsprocessen natuur
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.