Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349761
Title Toe te passen mestsoort bewust kiezen : het kan, milieuverantwoord bemesten en toch een goed financieel resultaat
Author(s) Dekker, P.H.M.; Wolf, M. de
Source Boerderij/Akkerbouw 87 (2002)20. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - AK-16-AK.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) plantenvoeding - dierlijke meststoffen - organische meststoffen - mest - mineralen - boekhouding - samenstelling - mineraalgehalte - organische stof - organisch bodemmateriaal - agrarische bedrijfsvoering - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - milieubescherming - bemesting - plant nutrition - animal manures - organic fertilizers - manures - minerals - accounting - composition - mineral content - organic matter - soil organic matter - farm management - farmers' income - farm results - environmental protection - fertilizer application
Categories Farm Management
Abstract In het project 'Telen met toekomst' zoeken bedrijven de beste weg tussen bemesten voor de hoogste opbrengst en bemesten naar het milieu. Voor een voorbeeldbedrijf dat representatief is voor de deelnemende akkerbouwbedrijven zijn de gevolgen doorgerekend van een groot aantal bemestingsvarianten, al dan niet een groenbemester telen en al dan niet achterlaten van oogstresten. De bemestingsvarianten verschilden in soort organische mest en het tijdstip van toediening (voorjaar of najaar). De effecten op de effectieve aanvoer van organische stof, het stikstofoverschot en het ondernemersinkomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.