Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349782
Title Boeren en hun boekhouding : kosten worden over het hoofd gezien
Author(s) Bruinsma, A.
Source Ekoland 24 (2004)5. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) biologische landbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - boekhouding van landbouwbedrijf - boekhouding - kosten - productiekosten - kosten per eenheid - kostenanalyse - gewasproductie - akkerbouw - groenteteelt - ondernemerschap - vollegrondsteelt - organic farming - crop enterprises - farm management - farm accounting - accounting - costs - production costs - unit costs - cost analysis - crop production - arable farming - vegetable growing - entrepreneurship - outdoor cropping
Categories Organic Farming / Farm Accounting / Farm Management
Abstract Veel telers kunnen op basis van een saldoberekening een goede inschatting geven van de kosten op gewasniveau. Maar vaak bestaat geen inzicht in de kostprijs per product en de factoren die daarop van invloed zijn. Een werkelijke kostprijs kan bepaald worden door alle kosten op bedrijfsniveau (o.a. machinekosten, grondkosten en overige kosten, waaronder overige arbeid) toe te rekenen aan ieder gewas. PPO heeft deze kosten berekend op basis van de bedrijfsgegevens van vijf biologische telers (akkerbouw plus vollegrondsgroenteteelt) en met behulp van een kostprijsprogramma. Met dit programma kunnen tevens scenario's worden doorgerekend. In een voorbeeld de veranderingen in de kostprijs van consumptieaardappelen bij veranderingen in grondkosten, overige kosten, toeslag voor overige arbeid, en hogere of lagere opbrengsten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.