Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349837
Title Contaminanten en micro-organismen in biologische producten : vergelijking met gangbare producten
Author(s) Hoogenboom, L.A.P.; Bokhorst, J.G.; Northolt, M.D.; Broex, N.J.G.; Mevius, D.J.; Meijs, J.A.C.; Roest, J.G. van der
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.002) - 52
Department(s) RIKILT - Business Unit Safety & Health
BU Microbiological & Chemical Food Analysis
CIDC - Divisie Bacteriologie en TSE's
Corporate Staff
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische productie - voedselbesmetting - microbiële besmetting - voedselveiligheid - kennis - biologische voedingsmiddelen - besmetters - pesticidenresiduen - micro-organismen - landbouwkundig onderzoek - gezondheid - biological production - food contamination - microbial contamination - food safety - knowledge - organic foods - contaminants - pesticide residues - microorganisms - agricultural research - health
Categories Food Quality and Safety / Human Nutrition and Health / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General) / Additives and Contaminants
Abstract Voor dit rapport is een beperkt aantal contaminanten en micro-organismen in biologisch geproduceerde producten of productiewijzen bekeken. Resultaten zijn vervolgens vergeleken met die uit de gangbare landbouw. Aan de orde komen Mycotoxinen in tarwe; zware metalen en arseen in tarwe, sla, peen en aardappel, in varkensvlees en in eieren; nitraat in sla, peen en aardappel; residuen van pesticiden in tarwe, sla, peen en aardappel; microbiële besmetting van sla, varkens, melkvee, vleeskuikens en leghennen; residuen van antibiotica en coccidiostatica in varken, runderen en eieren en antibiotica-resistentie. Alhoewel een aantal resultaten wijst op verschillen tussen biologisch en gangbaar, betreft het hier een momentopname. In een aantal gevallen bevestigen de resultaten die van ander onderzoek, zoals de lagere nitraatgehaltes in biologische kropsla, geen verschillen in mycotoxine-gehaltes bij tarwe, minder Salmonella maar meer Campylobacter bij vleeskuikens en minder antibiotica-resistentie bij vleeskuikens. Voor nitraat in biologische peen zijn er aanwijzingen voor een trend naar verhoogde gehaltes. In andere gevallen moet vervolgonderzoek uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een duidelijke trend, zoals bij de lagere incidentie van antibiotica-resistente bacteriën in biologische varkens en de lagere Salmonella- incidentie bij varkens van meer ervaren biologische bedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.