Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349862
Title Groenblauwe netwerken : brug tussen wetenschap en praktijk bij gebiedsontwikkeling?
Author(s) Opdam, P.F.M.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)3. - ISSN 0169-6300 - p. 147 - 154.
Department(s) Land Use Planning
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2006
Keyword(s) landschapsecologie - regionale planning - besluitvorming - ontwerp - kennis - landgebruiksplanning - begrippen - ecologische hoofdstructuur - landscape ecology - regional planning - land use planning - design - decision making - knowledge - concepts - ecological network
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract De ruimtelijke planner tendeert naar decentrale besluitvorming. In de ontwikkelingsplanologie nemen groepen actoren uit private en publieke sectoren besluiten over de toekomst van een gebied. Daarmee verandert de gebruiker van landschapsecologische kennis van een ruimtelijke ordeningsprofessional in een actor met belangen in het gebied en zal ook die kennis op een andere manier moeten worden aangeboden. Welke rol kunnen aansprekende ruimtelijke concepten daarbij spelen? Een analyse aan de hand van groenblauwe netwerken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.