Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350175
Title Het landschap bestudeer je van groot naar klein, niet andersom; interview met Ies (prof.dr.ir. I.S.) Zonneveld
Author(s) Barendregt, A.; Klijn, J.A.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 168.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2006
Keyword(s) landschapsecologie - natuurbescherming - opinies - agrarisch natuurbeheer - wetenschappelijk onderzoek - landscape ecology - nature conservation - opinions - agri-environment schemes - scientific research
Categories Nature Management (General) / Ecology (General)
Abstract Als eerste bijdrage binnen dit themanummer over het werk van Zonneveld en (daaraan gekoppeld) het fenomeen deltalandschap: een uitgebreid interview met de 82 jarige landschapsecoloog (landecoloog, zoals hijzelf zegt). Het betreft zaken als: wat blijft er over van het agrarisch landschap; mag natuur zelfredzaam zijn of moet het beheerd worden; is er herstel mogelijk van het watergetijdegebied, met het open gaan van de Haringvlietsluizen; is er een effect van reorganisaties bij overheidsdiensten op natuur en landschap; hoe verhouden modellen en GIS zich tot het vakgebied; wat is de plaats van de Nederlandse landschapsecologie in internationaal perspectief
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.