Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350187
Title Waterwinning voor beregening in de landbouw en op sportvelden: een overzicht van de regelgeving in Nederland
Author(s) Stoof, C.R.; Ritsema, C.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1364) - 51
Department(s) Soil Science Centre
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouw - sportterreinen - beregening - watervoorziening - regelingen - wetgeving - nederland - agriculture - sports grounds - overhead irrigation - water supply - regulations - legislation - netherlands
Categories Irrigation
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van de regelgeving voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor beregening in de landbouw en op natuurlijke sportvelden. De relevante wet- en regelgeving wordt besproken, en meld-, meet- en vergunningplichten evenals bijkomende kosten worden gegeven per provincie en waterschap. Zowel de regels voor als de kosten van onttrekkingen variëren sterk binnen Nederland, wat in sommige situaties leidt tot ogenschijnlijke willekeur en rechtsongelijkheid. Daarnaast is de huidige regelgeving in een aantal gevallen onduidelijk en onvindbaar. Harmonisatie van regelgevingen en kosten is noodzakelijk om te komen tot een helder, uniform en volledig beleid m.b.t grond- en oppervlaktewateronttrekkingen. Omdat de huidige informatievoorziening soms sterk te wensen overlaat zal deze harmonisatieslag gepaard moeten gaan met een verbeterde communicatie naar de gebruiker toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.