Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350221
Title Een noodverband tegen hoog water : waterkennis, beleid en politiek rond noodoverloopgebieden
Author(s) Roth, D.; Warner, J.F.; Winnubst, M.
Source 2006 : Wageningen UR - ISBN 9789081073615 - 159
Department(s) Law Group
Chair Disaster Studies
Communication Science
CERES
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2006
Keyword(s) waterbeleid - waterbeheer - veiligheid - overheidsbeleid - polders - dijken - milieuwetgeving - nederland - bescherming - verhoudingen tussen bevolking en staat - gelderland - governance - water policy - water management - safety - government policy - polders - protection - dykes - environmental legislation - netherlands - relations between people and state - gelderland - governance
Categories Water Management (General) / Environmental Planning Law
Abstract Bij problemen rond water, ruimtelijke ordening en de relatie tussen overheid en burger liggen de verhoudingen vaak behoorlijk problematisch. Burgers die tot voor kort nog hun huizen en bomen tegen de vlakte zagen gaan om rivierdijken te versterken, win je niet een-twee-drie voor het idee dat water een feest is. Water is een 'ordenend principe' geworden in de ruimtelijke ordening, met ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen overheid en burgers. Aangezien het bij hoogwaterproblemen primair om veiligheid gaat, houdt de overheid in dit geval juist graag de regie over ruimtelijke inrichting in handen. Wat betekent dit in concrete gevallen waar de overheid ruimteclaims legt in het kader van haar hoogwaterbeleid? De discussie over noodoverloopgebieden en het maatschappelijke verzet daartegen bieden een goede gelegenheid om dit spanningsveld te analyseren. Een WUR analyse binnen het programma "Boundaries of space"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.