Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350280
Title Kosteneffectiviteit van beheer van bos- en natuurterreinen; een onderzoek naar de verhouding tussen kosten en effecten van verschillende maatregelpakketten voor het beheer van droge heide
Author(s) Oosterbaan, A.; Jong, A. de; Raffe, J.K. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1401) - 104
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurreservaten - cost effective analysis - vegetatiebeheer - heidegebieden - nederland - plaggen steken - nature reserves - cost effectiveness analysis - vegetation management - heathlands - netherlands - sod cutting
Categories Nature Management (General)
Abstract Als beheersmaatregel voor heideterreinen komt plaggen ter sprake; gekeken is naar de kwaliteitswaarde van het gebied (qua: natuur, recreatie of cultuurhistorische waarden)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.