Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350485
Title Hoe ons Nederland een groen hart kreeg en het ook weer verloor
Author(s) Kooij, P.
Source Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden = BMGN : Low Countries Historical Review 121 (2006)4. - ISSN 0165-0505 - p. 753 - 770.
Department(s) Division of Rural History
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2006
Keyword(s) regionale planning - landschap - agrarische geschiedenis - groene hart - veenweiden - regional planning - landscape - agricultural history - groene hart - peat grasslands
Categories Land Use Planning / History (General)
Abstract Het Groene Hart als ultiem symbool van de schoonheid van het Nederlandse en Hollandse polderlandschap heeft maar tien jaar bestaan. Vanaf de jaren 1960 zijn planologen en politici begonnen met de constructie van dit beeld, dat omstreeks het midden van de jaren 1990 compleet en algemeen aanvaard was. Waarschijnlijk met ingang van 2005 is de helderheid van het beeld van het Groene Hart aanmerkelijk vertroebeld aan het raken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.