Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350664
Title Nalevering van verontreinigde stoffen uit waterbodems. Deelrapport A. Een literatuurstudie naar processen
Author(s) Lange, H.J. de; Wit, C.C.F. de; Harmsen, J.; Koelmans, A.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1404) - 52
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) grensvlak tussen sediment en water - besmetters - oppervlaktewater - literatuuroverzichten - waterbodems - sediment water interface - contaminants - surface water - literature reviews - water bottoms
Categories Environmental Pollution / Water Pollution
Abstract In het project ‘Nalevering waterbodems’ is het proces van nalevering van verontreinigingen vanuit sediment naar oppervlaktewater onderzocht In dit rapport wordt het literatuuronderzoek naar processen beschreven, waarmee een ‘state-of-the-art’ overzicht gegeven wordt van de huidige kennis. Nalevering wordt door meerdere processen bepaald, met ieder een karakteristieke transportsnelheid. Actieve sediment transportprocessen, waarbij een verontreiniging door de bulk beweging van sediment of poriewater verplaatst wordt, leveren de grootste bijdrage aan nalevering. Dit zijn resuspensie, andere vormen van sedimentverplaatsing en bioturbatie. Voor transport in de opgeloste fase is turbulente dispersie een belangrijk proces. Nalevering kan versterkt optreden door plots optredende sterke resuspensie (bijvoorbeeld bij piekafvoer), in windgevoelige locaties, en bij aanwezigheid van (veel) brasem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.