Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350712
Title Werkgebieden Praktijkonderzoek Plant & Omgeving : Wat doet PPO voor de biologische sectoren?
Author(s) Beuze, M. de
Source Ekoland 24 (2004)10. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - tuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - onderzoeksbeleid - universitair onderzoek - toegepast onderzoek - verspreiding van onderzoek - agricultural research - organic farming - sustainability - arable farming - horticulture - research institutes - organization of research - research policy - university research - applied research - diffusion of research
Categories Organic Farming
Abstract Beschrijving van de organisatie van het PPO, de speerpunten in het onderzoek, en projecten waarin PPO participeert, samen met voorlichting en praktijkbedrijven. Door het uitvoeren van dit onderzoek en door kennisoverdracht fungeert PPO als schakel tussen wetenschap en praktijk. Een belangrijk deel van het onderzoek is gericht op allerlei aspecten van biologische teelt- en productiemethoden. Het nieuwste onderzoek houdt zich bezig met duurzame bedrijfssystemen in de toekomst (sluiting van kringlopen; ruimtelijke inpassing; sociaal-culturele integratie)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.