Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350875
Title Toekomstverkenningen landbouw in het Maashorstgebied : verslag van de workshop gehouden op 25 juni 2003 in het raadhuis te Schaijk
Author(s) Hopster, G.K.
Source Lelystad : PPO Sector AGV (PPO publicatie nr. 530056-2003/1) - 38
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - systeemanalyse - zandgronden - innovaties - onderzoek - bedrijfssystemen - noord-brabant - physical planning - rural planning - land use planning - sustainability - systems analysis - sandy soils - innovations - research - farming systems - noord-brabant
Categories Physical Planning (General)
Abstract De workshop 'Toekomstverkenningen landbouwverkenningen in het Maashorstgebied' maakt onderdeel uit van het project 'Toekomstverkenningen van de landbouw in 2030' van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). Met het project 'Toekomstverkenningen van de landbouw in 2030', geeft het Praktijkonderzoek concrete invulling aan het thema 'systeeminnovaties'. Het project wordt uitgevoerd op twee niveaus: landelijk en regionaal. Het Maashorstgebied is gekozen vanwege het spanningsveld binnen landbouw natuur en recreatie dat in het gebied heerst en dient als voorbeeldgebied voor meer zandgebieden waar deze problematiek aan de orde is. Door middel van het werken met toekomstbeelden wordt getracht richting te geven aan de innovatie van bedrijfssystemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.