Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350887
Title Akkerranden en recreatie : effecten van wandelen op de functies van akkerranden
Author(s) Klieverik, M.J.M.
Source Lelystad : PPO (PPO nr. 530184) - 37
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) wandelpaden door het boerenland - recreatie op het platteland - milieueffect - biodiversiteit - natuurbescherming - agrarische bedrijfsvoering - agrobiodiversiteit - akkerranden - farm trails - rural recreation - environmental impact - biodiversity - nature conservation - farm management - agro-biodiversity - field margins
Categories Ecology (General) / Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Akkerranden worden steeds vaker aangelegd, onder andere om drift en vermesting van het slootwater tegen te gaan. De akkerrand doet hierbij dienst als buffer tussen akker en sloot. In alle gevallen ligt er op de rand een milieufunctie, natuur- en landschapsfunctie, agro-ecologische functie of combinatie van functies. Een akkerrand kan bijvoorbeeld gelijktijdig dienst doen als bufferstrook en als ecologische verbinding. De plaats en de vorm van akkerranden op een bedrijf maakt ze uitermate geschikt om ze als wandelpad te gebruiken (recreatief medegebruik). Hierbij is de invloed van wandelen op de akkerrand gering en kunnen wandelen en andere functies van akkerranden uitstekend met elkaar worden gecombineerd. De negatieve effecten zijn gering, met uitzondering van verstoring van broedvogels, en kunnen met wat kunstgrepen worden beperkt (omleiding of afsluiten wandelpad in broedseizoen). De verwachte positieve effecten zijn legio, denk aan imagoverbetering, een toegankelijker platteland, beleving van rust/ruimte/natuur/landschap en inkomen voor de boer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.