Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 350897
Title Kraken van beheersgras : een korte literatuurstudie als onderdeel van het project Kraken van beheersgras
Author(s) Kasper, G.J.; Kommers, M.A.W.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij - 10
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurlijke graslanden - voedingswaarde - grasmeel - graskuilvoer - natural grasslands - nutritive value - grass meal - grass silage
Categories Nature Reserves / Grasslands
Abstract Een korte literatuurstudie als onderdeel van het project ‘Kraken van beheersgras’. Het ontsluiten van een ruwvoeder (zoals beheersgras) is een methode om de voederwaarde te verhogen. In ruwvoeders zitten stoffen (cellulose en hemi-cellulose) diein principe goed verteerbaar zijn voor runderen, maar doordat ze opgesloten zijn in de houtstof (lignine) niet bereikbaar zijn voor de pensbacteriën. Wanneer deze houtstof bewerkt wordt komen genoemde stoffen vrij hetgeen de voerderwaarde verhoogt.Melkvee kan daardoor meer van dit type gras opnemen en benutten, waardoor een hogere melkproductie bereikt kan worden. Tot nu toe is echter geen onderzoek gedaan naar de werking van verschillende middelen op beheersgras met een relatief laagdrogestofgehalte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.