Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351113
Title De stad in het dorp : sociaal-ruimtelijke analyse van stad-platteland relaties in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen
Author(s) Haan, H.J. de
Source Wageningen : WUR, lsg Sociaal-ruimtelijke Analyse - 125
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 2006
Keyword(s) relaties tussen stad en platteland - urbaan-rurale migratie - urbanisatie - nederland - gelderland - overijssel - veluwe - rural urban relations - urban rural migration - urbanization - netherlands - gelderland - overijssel - veluwe
Categories Rural Society / Rural Development
Abstract De stad in het dorp bevat een viertal onderzoeksrapporten van studenten van Wageningen Universiteit (MSc opleiding Landschapsarchitectuur en planning, specialisatie Sociaal-ruimtelijke analyse). De rapporten zijn het resultaat van onderzoek verricht op het platteland van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen in het voorjaar van 2006. Dit onderzoek is uitgevoerd als praktisch onderdeel van het vak ¿Urban development and rural change.¿ De centrale thematiek van de rapporten is de verstedelijking van het platteland. Verstedelijking wordt gezien als een proces dat de relatie tussen stad en land fundamenteel verandert. De onderzoeksrapporten beschouwen verstdelijking vanuit het perspectief van plattelandsbewoners. Hoe beleven zij de fysieke en sociale veranderingen, welke gevolgen hebben deze voor hun conceptie van het platteland en hun plattelandsidentiteit? Het onderzoek heeft betrekking op de volgende vijf thema¿s: 1. Het beleefde platteland (representaties, betekenissen) 2. Het geleefde platteland (praktijken, identiteiten, participatie) 3. Beleving en perceptie van sociaal-ruimtelijke veranderingen (duiding en waardering van landschappelijke en sociale veranderingen en problemen) 4. Opvattingen en voorkeuren m.b.t. het (nieuwe) wonen in het landelijke gebied (waar, hoe, voor wie?) 5. Visuele analyse van het verstedelijkte platteland (beeldkwaliteit nieuwe landschap) Het onderzoek in de Stedendriehoek is tot stand gekomen in samenwerking met en met steun van het het Bureau Stedendriehoek in Deventer en Habiforum
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.