Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351303
Title Scheppen van ruimte : systeeminnovaties voor duurzame voedselproductie, jaarverslag 2004
Author(s) Neeteson, J.J.; Koops, A.J.; Ketelaars, J.J.M.H.; Vosman, B.; Sijtsma, L.; Wolfert, J.; Kampers, F.W.H.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 343) - 44
Department(s) Agrosystems
PRI Bioscience
PRI Biodiversity and Breeding
AFSG Biobased Products
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Corporate Staff
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) voedselproductie - systeemanalyse - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - marketing van voedingsmiddelen - voedselvoorziening - microbiële eiwitten - landbouwontwikkeling - nederland - food production - systems analysis - innovations - sustainability - food marketing - food supply - microbial proteins - agricultural development - netherlands
Categories Integrated Production Systems
Abstract Ruimte wordt in toenemende mate een schaars goed. Zowel nationaal als mondiaal is er sprake van een gevecht om deze schaarse ruimte. Er zijn claims vanuit diverse hoeken waaronder landbouw, natuur en recreatie, energieproductie, stedelijke ontwikkeling en waterberging. Duurzame voedselproductie kan niet los gezien worden van duurzaam ruimtegebruik. Het programma Scheppen van Ruimte wil aan dit proces een bijdrage leveren. Het bestrijkt bewust een breed terrein van onderzoek vanuit de gedachte dat er geen unieke oplossing bestaat, maar dat de toekomst veelvormig zal zijn. Systeeminnovaties zijn daarom nodig om het ruimteconflict tussen de verschillende functies te verzachten. De voedselproductie-functie moet ruimte scheppen voor andere functies
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.