Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351326
Title Phoma barcoding: De volgende fase in taxonomisch onderzoek in een complex schimmelgeslacht
Author(s) Aveskamp, M.M.; Gruyter, H. de; Verkley, G.J.M.; Crous, P.
Source Gewasbescherming 37 (2006)6. - ISSN 0166-6495 - p. 266 - 269.
Department(s) Laboratory of Phytopathology
EPS-4
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) phoma - onderzoek - taxonomie - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmels - dna - identificatie - detectie - diagnostische technieken - wetenschappelijk onderzoek - phoma - research - taxonomy - plant pathogenic fungi - fungi - dna - identification - detection - diagnostic techniques - scientific research
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Met het verschijnen van de 'Phoma Identification Manual' in 2004 is een tijdperk afgesloten in het Phoma onderzoek in Nederland. Met de introductie van moleculaire technieken dient zich een nieuwe fase aan. Een hernieuwd onderzoek is recentelijk opgestart door het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en is gericht op fylogenetische vraagstukken zowel binnen het geslacht Phoma als tussen dit genus en verscheidene gerelateerde genera onderling. Daarnaast zullen de moleculaire data dienen als basis voor het ontwikkelen van soortspecifieke DNA-barcodes. Deze barcodes vormen de basis voor een nieuwe generatie moleculaire identificatie- en detectietechnieken voor belangrijke plantpathogene Phoma soorten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.