Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351499
Title Vrijgeven van overheids(geo-)informatie
Author(s) Zeeuw, C.J. de; Bregt, A.K.; Jong, L. de; Crompvoets, J.W.H.C.; Wien, J.J.F.
Source Geo-Info 4 (2007)1. - ISSN 1572-5464 - p. 20 - 26.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Centre Geo-information
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) informatieverspreiding - distributie - fysische geografie - infrastructuur - diffusion of information - distribution - physical geography - infrastructure
Categories Remote Sensing and Geographical Information Systems (General)
Abstract Nu de digitalisering en informatisering van onze samenleving snel toenemen, ontstaat de vraag of de overheid haar geo-informatiebeleid moet aanpassen en deze informatie ook vrij beschikbaar moet stellen aan burgers en organisaties zodat maatschappelijke (en economische) ontwikkelingen niet worden geremd. Onduidelijk is echter welke maatschappelijke effecten kunnen worden verwacht indien de overheid dit doet. In dit artikel worden de resultaten van een korte verkennende studie gepresenteerd. Kortom: de toegang van burgers en overheden tot geo-informatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.