Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351746
Title Liefde en haat in de deltametropool; een beeldtaal voor stad, natuur en planning
Author(s) Jonkhof, J.F.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)2. - ISSN 0169-6300 - p. 75 - 83.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2006
Keyword(s) landschapsecologie - regionale planning - overheidsbeleid - begrippen - kennisoverdracht - landscape ecology - regional planning - government policy - concepts - knowledge transfer
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Planners en ecologen worden geconfronteerd met toenemende concentraties van onderzoek, ruimtelijk ontwerp en beleidsvorming op institutionele bastions (lees: departementen). Dat frustreert een heldere kijk op de stad-land problematiek. Onderstaand betoog draagt een oplossing aan: het ontwikkelen van een beeldtaal die zowel ecologen als planners kunnen gebruiken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.