Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351871
Title Verwerken gewasresten : mogelijke verwerkingsopties gewasresten voor de agrarische sector
Author(s) Beinum, A. van; Westra, S.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 32
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) oogstresten - plantenresten - voedingsstoffen - uitspoelen - stikstof - bedrijfssystemen - verwerking - waterbeheer - vollegrondsteelt - crop residues - plant residues - nutrients - leaching - nitrogen - farming systems - processing - water management - outdoor cropping
Categories Water Management (General)
Abstract Bij de teelt van akkerbouw en tuinbouwgewassen blijven na de oogst gewasresten op het land achter. Deze gewasresten vormen een belangrijke bron van nutriënten uitspoeling en met name de gemakkelijk afbreekbare gewasresten die veel stikstof bevatten. De hoeveelheid en het gehalte aan stikstof van de gewasresten zijn sterk afhankelijk van de gewassoort, bemesting, oogst tijdstip, grondbewerking, en weersomstandigheden. Dit bepaalt weer hoeveel er uitspoelt. Deze uitspoeling zal in de toekomst teruggedrongen moeten worden omdat de uitspoelingsrichtlijnen aangescherpt gaan worden. In dit rapport wordt weergegeven wat de mogelijke manieren zijn om deze gewasresten te verwerken en er zodoende een meerwaarde aan te geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.