Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351873
Title Innovatie versus identiteit van de biologische landbouw
Author(s) Spruijt, J.; Schoorl, F.W.; Schreuder, S.A.M.M.
Source Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 20
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) biologische landbouw - innovaties - onderzoek - organic farming - innovations - research
Categories Intentions for Organic Farming
Abstract Binnen de biologische sector is er een verschil in de manier waarop de intenties van de biologische landbouw worden ingevuld en worden beleefd. Zo is er bij de ontwikkeling of invoering van nieuwe technieken vaak een spanningsveld tussen innovatie en identiteit van de biologische landbouw. In deze perspectievenstudie wordt dit spanningsveld in kaart gebracht. Er wordt een instrument ontwikkeld dat innovatieve technieken beoordeeld op verschillende waarden van de biologische landbouw. Aan de hand van de IFOAM intenties (internationaal erkende intenties van de biologische landbouw) worden toetsingscriteria opgesteld. Er wordt een selectie gemaakt van een aantal innovatieve technieken die een spanningsveld opleveren. Via een match van technieken en intenties a.h.v. de toetsingscriteria wordt de mogelijke acceptatiegraad van de innovaties beoordeeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.