Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351932
Title Biodiversiteit en de ecologische hoofdstructuur: een studie naar de verdeling van soorten over Nederland en de dekking van hun leefgebieden door de ecologische hoofdstructuur
Author(s) Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Kuipers, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1319) - 108
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biodiversiteit - natuurbescherming - zoögeografie - ecologische hoofdstructuur - biodiversity - nature conservation - zoogeography - ecological network
Categories Nature Management (General)
Abstract Een studie naar de verdeling van soorten over Nederland en de dekking van hun leefgebieden door de Ecologische Hoofdstructuur. Het is voor de Nederlandse overheid van belang te weten in hoeverre de ‘kapstok’ van het nationale natuurbeleid, de EHS, bijdraagt aan het behoud van 30.000 à 40.000 Nederlandse soorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.