Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351934
Title Iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden van iepenklonen; een onderzoek aan de hand van literatuur en ervaringen uit de provincie Friesland
Author(s) Wolf, R.J.A.M.; Kopinga, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1432) - 47
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - klonen - soorten - straatbomen - friesland - ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plant diseases - plant pathogenic fungi - disease resistance - clones - species - street trees - friesland
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract In dit rapport worden per iepensoort, -kloon en kweekvorm de iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden in beeld gebracht van laan- en straatbeplantingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het rapport is gebaseerd op literatuur en op praktijkgegevens over aanplant en uitval in Friesland. Mede op grond van de hoeveelheid kennis en ervaring die tot nu toe in Nederland is opgedaan, worden aanbevelingen gegeven over de aanplant van iepen. Ook worden suggesties gedaan voor kennisvergroting via informatieuitwisseling, experimenten, praktijkproeven, monitoring en ander onderzoek. Goede, gerichte communicatie blijkt cruciaal om het negatieve imago af te schudden dat de iep door haar iepziekteverleden ten onrecht heeft. Het huidige iepensortiment biedt veel gebruiksmogelijkheden en heeft een beheersbaar (iep)ziekterisico
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.