Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 351935
Title Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering; fase 2: verkenning van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime met Waterwijs
Author(s) Walsum, P.E.V. van; Runhaar, J.; Veldhuizen, A.A.; Jansen, P.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1155) - 167
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) waterbeheer - grondwaterspiegel - grondwater - oppervlaktewater - hydrologie - optimalisatie - utrecht - water management - water table - groundwater - surface water - hydrology - optimization - utrecht
Categories Water Management (General) / Soil Physics
Abstract Voor de vaststelling van het GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime) wordt voor het Langbroekerwetering-gebied (6 800 ha) gebruik gemaakt van de Waternoodsystematiek en van het Waternood-evaluatieinstrumentarium voor de kwantificering van doelrealisaties met betrekking tot landbouw en natuur. In dit deelrapport worden een aantal stappen gezet die als bouwstenen kunnen dienen voor het GGOR. Een pilot project van: waterschap, provincie en DLG
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.