Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352125
Title Effect spuitboombeweging op spuitvloeistofdepositie en drift, metingen 3 en 4-9-2002
Author(s) Michielsen, J.G.P.; Stallinga, H.; Velde, P. van; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 440) - 68
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) chemische bestrijding - toedieningswijzen - spuitbomen - spuitapparaten - drift - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - chemical control - application methods - spray booms - sprayers - drift - simulated spray drift
Categories Chemical Control
Abstract In dit verslag wordt de methodiek van de spuitboombewegingsmetingen en de verwerking daarvan besproken. De spuitboombeweging wordt daarbij gepresenteerd als patroon in een figuur en er worden kengetallen aan verbonden die in de analyse worden besproken. De depositie en drift van spuitvloeistof is gemeten over een lengte van 9 m parallel aan de rijrichting, tijdens de bespuiting van een aardappelgewas. Het patroon van depositie en drift wordt grafisch weergegeven en er worden kengetallen aan verbonden die in de analyse worden besproken. Het onderzoek is uitgevoerd op het proefbedrijf 'De Oostwaardhoeve' te Slootdorp
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.