Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352213
Title Van adoptiekip tot duurzame stadswijk: Natuur- en milieueducatie in de praktijk
Author(s) Hubeek, F.B.; Geerling-Eiff, F.A.; Kroon, S.M.A. van der; Wals, A.E.J.
Source Wageningen : Milieu- en Natuurplanbureau (WOt-rapport 18) - 92
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Markt en Ketens
Education and Learning Sciences
MGS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) milieueducatie - methodologie - gedrag - duurzaamheid (sustainability) - impact - analyse - nederland - natuurbescherming - utrechtse heuvelrug - natuur- en milieueducatie - environmental education - methodology - behaviour - sustainability - impact - analysis - netherlands - nature conservation - utrechtse heuvelrug - nature and environmental education
Categories Education for Sustainable Development / Environmental Management (General)
Abstract In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een praktijkstudie naar instrumenten voor natuur- en milieueducatie (NME), gericht op duurzame ontwikkeling in de samenleving. Twee benaderingen staan centraal in het onderzoek: de instrumentele en de emancipatoire benadering. Met de methode van casebeschrijving (casewriting) worden vier cases, ‘Adopteer een Kip’, ‘Duurzame Wijk’, ‘Den Hâneker’ en ‘Het Verhaal van de Heuvelrug’ geanalyseerd. De studie richt zich concreet op de werking van NME-instrumenten in de praktijk, de sturingsmogelijkheden voor beleid om draagvlak en gedrag van burgers voor duurzame ontwikkeling te beïnvloeden en welke rol kennis hierbij heeft. Trefwoorden: natuur- en milieueducatie (NME), instrumenteel, emancipatoir, gedrag, duurzame ontwikkeling en casebeschrijving
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.