Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352240
Title Kosteneffectiviteit van beheer van heide
Author(s) Jong, A. de; Oosterbaan, A.; Raffe, J.K. van
Source De Landeigenaar 53 (2007)1. - ISSN 0166-5839 - p. 24 - 24.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) heidegebieden - natuurbescherming - kosten - beheerseenheden - cost effective analysis - programmaeffectiviteit - financieel beheer - heathlands - nature conservation - costs - management units - cost effectiveness analysis - program effectiveness - financial management
Categories Nature Management (General)
Abstract Bij het beheer van natuurterreinen kan vaak uit verschillende combinaties van beheermaatregelen worden gekozen. Elke maatregel heeft zijn eigen kosten en effecten. Op verzoek van het Ministerie van LNV is in 2005 een methode ontwikkeld waarmee voor combinaties van maatregelen uitspraken kunnen worden gedaan over de effectiviteit en de kosten. In 2006 is deze methode toegepast op het beheer van droge heide. Beheerders kunnen op basis van de resultaten bepalen welke combinaties van maatregelen voor hun situatie het meest geschikt zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.