Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352278
Title Biologische tuinders geholpen met advies stikstofbemesting
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 10 (2006). - p. 5 - 5.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) biologische landbouw - stikstofmeststoffen - bodemvruchtbaarheid - glastuinbouw - bemesting - glasgroenten - organic farming - nitrogen fertilizers - soil fertility - greenhouse horticulture - fertilizer application - greenhouse vegetables
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Greenhouse Technology
Abstract Biologische glastuinders mogen jaarlijks maximaal 170 kg stikstof per hectare geven. Omdat dat te weinig is voor een goed groeiend gewas vullen tuinders dit aan met organische reststoffen. Het sturen van de stikstofgift is echter lastig. Uit onderzoek blijkt het beter om niet alleen voor de start van de teelt te bemesten, maar ook tijdens de teelt nog een bijbemesting te geven. Er is nu een adviesmodel voor stikstofbemesting ontwikkeld, dat door biologische tuinders getest wordt. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het model met fosfaat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.