Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352410
Title Cultuurwaarden Loenermark: een verkenning
Author(s) Weijschedé, T.J.; Mulder, J.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1333) - 49
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landgebruik - landschap - geschiedenis - cultuurlandschap - veluwe - land use - landscape - history - cultural landscape - veluwe
Categories Historical Geography
Abstract Het oude Loenense bos is van oudsher een belangrijk onderdeel geweest van de Loenermark. Binnen dit bosgebied zijn nu nog steeds verschillende cultuurhistorische relicten en structuren te vinden (o.a. IJzerkuilen en grafheuvels). Een opvallende structuur in het gebied is de randwal aan de zuid- en westzijde van het Loenense bos. Zeer waarschijnlijk heeft het oude Loenense bos een hindernis gevormd voor oprukkend stuifzand, zodat in de bosrand een hoge rug ontstond
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.