Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352497
Title Opsporen oorzaak zwarte spikkels in radijs
Author(s) Janse, Jan; Paternotte, Pim; Zoon, Frans
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 32
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) radijsjes - afwijkingen, planten - radishes - plant disorders
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Root Vegetables
Abstract Een aantal radijstelers heeft vooral in de langere teelten last van zwarte spikkels op de knollen. Vaak blijven de knollen achter in groei en hebben bossige wortels. Dit kan voor de betreffende telers een flinke schadepost betekenen. In een onderzoek is nagegaan waardoor dit verschijnsel wordt veroorzaakt en mogelijk kan worden voorkomen. Het onderzoek bestond ondermeer uit een literatuurstudie, enquête onder telers en adviseurs, analyse van grondmonsters op aaltjes en een aantal teeltproeven om de oorzaak van het verschijnsel te achterhalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.