Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352529
Title Glastuinbouw zonder aardgas: lef of waanzin?
Author(s) Velden, N.J.A. van der; Bremmer, J.
Source Den Haag : LEI (PR PR.05.09) - 10
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) innovaties - teelt onder bescherming - energiegebruik - energie - duurzaamheid (sustainability) - energiebehoud - glastuinbouw - energiebesparing - innovations - protected cultivation - energy consumption - energy - sustainability - energy conservation - greenhouse horticulture - energy saving
Categories Horticulture / Energy
Abstract De glastuinbouw gebruikt veel energie. Door stijgende kosten, slinkende voorraden en afnemende leveringszekerheid wil de glastuinbouw haar afhankelijkheid van fossiele brandstof drastisch verkleinen. Ook vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan de glastuinbouwsector niet zonder duurzaam energiebeleid. Daar wordt hard aan gewerkt. Er zijn plannen ontwikkeld om in 2020 nagenoeg zonder aardgas te kunnen telen. Zonder aardgas jaarrond verse glastuinbouwproducten telen op Nederlands bodem en tegelijkertijd één van de grootste spelers op de wereldmarkt willen blijven; is dat lef of waanzin? De Nederlandse glastuinbouw gelooft dat het kan. Het realiseren van deze ambitie vergt een ingrijpende omslag in denken en doen. Daar is veel lef voor nodig, vooral van de ondernemers. Door innovaties te ondersteunen, deze stap voor stap op teeltbedrijven te introduceren en van de resultaten te leren kan de ambitie werkelijkheid worden en eindigt het programma Kas als Energiebron niet in waanzin.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.