Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352690
Title Habitatmodellen in het beheer: zijn state-fo-the-art modellen voor kokkels in de Westerschelde bruikbaar voor beheer en beleidsbesluiten?
Author(s) Steenbergen, J.; Meesters, H.W.G.
Source Yerseke/Den Burg : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C091/06) - 60
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - habitats - natuurbescherming - modellen - shellfish fisheries - clams - habitats - nature conservation - models
Categories Aquatic Ecology
Abstract Kokkeldichtheden uit het zuiden van de Westerschelde zijn gebruikt om modellen mee te maken die de dichtheden relateren aan abiotische factoren. Met deze modellen is daarna onderzocht in hoeverre zij toepasbaar zijn in andere gebieden (en wel door de kokkeldichtheden in het noorden van de Westerschelde te voorspellen)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.