Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352738
Title De effecten van onderwaterzandsuppleties op het habitat van de Kustzee, Spisula en enkle beschermde soorten zeevogels
Author(s) Leopold, M.F.; Baptist, M.J.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C014/07) - 62
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) extractie - baggeren - versterking - kustgebieden - nadelige gevolgen - zeevogels - habitats - extraction - dredging - reinforcement - coastal areas - adverse effects - sea birds - habitats
Categories Aquatic Ecology
Abstract Vooroeverzandsuppleties vinden in Nederland in toenemende mate plaats. Hierbij worden grote hoeveelheden zand aangebracht in de grotendeels onder Vogel- en Habitatrichtlijn beschermde Kustzee; zand dat wordt gewonnen buiten dit gebied en dus “gebiedsvreemd” is. Hiermee bestaat er een risico, dat het habitat van dit beschermde gebied wordt aangetast en dat beschermde soorten die van dit habitat afhankelijk zijn, in hun ontwikkeling worden geschaad. In dit rapport wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn dat dit daadwerkelijk is gebeurd, maar er worden geen aanwijzingen in deze richting gevonden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.