Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 352973
Title Geautomatiseerde procesveiligheid in De Haar Vissen
Author(s) Bijl, H. van der; Schneider, O.; Leenstra, S.H.
Source Agro Informatica 18 (2005)4. - ISSN 0925-4455 - p. 11 - 13.
Department(s) Aquaculture and Fisheries
ASG Facilities & Services (WU)
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) visteelt - aquacultuur - waterfilters - waterkwaliteit - bescherming - informatietechnologie - experimenten - vissen - wetenschappelijk onderzoek - procesbewaking - fish culture - aquaculture - water filters - water quality - protection - information technology - experiments - fishes - scientific research - process control
Categories Aquaculture / Information and Communication Technology (General)
Abstract Animal Science Group (ASG) van de Wageningen UR heeft zes accommodaties voor de vishouderij, die onderzoeksfaciliteiten bieden voor de vakgroepen Aquaculture and Fisheries (AFI), Experimentele Zoölogie (EZO) en Cel Biologie en Immunologie (CBI). De systemen zijn recirculatiesystemen, dat wil zeggen dat het water voortdurend wordt rondgepompt tussen visbassins en filtersystemen, waarbij de condities continu optimaal worden gehouden. Om deze condities te bewaken is voor een combinatie van geautomatiseerde en handmatige monitoring gekozen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.