Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353279
Title Contramonsters en contra-onderzoek in het kader van de officiele controle op diervoeders in Nederland
Author(s) Jongbloed, A.W.; Jong, J. de
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.017) - 17
Department(s) Wageningen Livestock Research
BU Microbiological & Chemical Food Analysis
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) monsters - voer - voederwaardering - laboratoria - methodologie - wetgeving - nederland - kennis - samples - feeds - feed evaluation - laboratories - methodology - legislation - netherlands - knowledge
Categories Feed Composition and Quality / Law (General)
Abstract In de Kaderwet Diervoeders van 2003 is o.a. beschreven hoe toezicht en controles op diervoeders uitgevoerd moeten worden. Een aspect ervan is hoe bemonstering en analyse van de partij diervoeder dient plaats te vinden. De regelgeving in de Kaderwet Diervoeders en Besluit Diervoeders is op een aantal punten vrij algemeen. Er worden meestal door de ambtenaar drie eindmonsters gemaakt: een monster voor analyse, een contramonster en een bedrijfsmonster. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd duidelijk is welk van deze monsters precies het contramonster is, waar het naar toegestuurd en waar het geanalyseerd kan worden. Om hierop een duidelijk antwoord te krijgen zijn de van toepassing zijnde wetgeving en overige relevante documenten bestudeerd. Met name de Verordening EG/882/2004 geeft veel helderheid in de geschetste problematiek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.