Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353422
Title Luchtcirculatie en productie: Resultaten kasexperiment 2005, vervolg op deskstudie en klimaatkamer experimenten
Author(s) Gelder, A. de; Campen, J.B.; Elings, A.; Stanghellini, C.; Meinen, E.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. Glastuinbouw (PPO nr. 41616052.2) - 85
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) teelt onder bescherming - experimenten - glastuinbouw - protected cultivation - experiments - greenhouse horticulture
Categories Horticulture
Abstract In een kas is de lucht door warmtestromen altijd licht in beweging. De luchtbeweging neemt toe bij ventileren, bij het opstoken van de buizen of inschakelen van recirculatieventilatoren. Toch is deze luchtbeweging zwak in vergelijking tot de luchtbeweging in een gesloten kas. Daarin wordt voor de koeling de lucht tot zo’n 20 keer per uur rondgepompt. In de gesloten kas is een productietoename gerealiseerd, die voor een groot deel toe te schrijven is aan de verhoging van het CO2 gehalte in de zomer. In dit onderzoeksproject is nagegaan of de luchtbeweging een verklaring is voor de toegenomen productie en of de fotosynthese bij geforceerde luchtbeweging zich aanpast aan de gewijzigde klimaatomstandigheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.