Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353667
Title Gewas met beleid activeren
Author(s) Dieleman, J.A.; Kempkes, F.L.K.
Source Groenten en Fruit. Algemeen 8 (2007). - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) klimaatregeling - kasgewassen - groeivertraging - evapotranspiratie - fotosynthese - kooldioxide - kassen - energiebehoud - lage-energie teelt - energiegebruik - air conditioning - greenhouse crops - growth retardation - evapotranspiration - photosynthesis - carbon dioxide - greenhouses - energy conservation - low energy cultivation - energy consumption
Categories Greenhouse Technology / Plant Physiology
Abstract In Nederland is het weer erg wisselvallig en daarom proberen telers hun planten bij donker weer te activeren door gewasverdamping te stimuleren. Er is echter niet veel bekend over het nut van het activeren van planten in kassen. Het energieverbruik is met zo'n 10 procent te verminderen door op donkeren dagen minder of minder vaak maatregelen te nemen die gewasverdamping stimuleren. Deze besparing gaat echter wel ten koste van de CO2-produktie. Dit betekent dat CO2 uit alternatieve bronnen nodig is om de productie op niveau te houden. Zo blijkt dat het gebruik van een minimumbuis om de gewasverdamping te stimuleren, niet leidt tot veel meer verdamping of meer productie, maar wel veel extra energie kost. In het artikel worden een aantal conclusies van het bureauonderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw gepresenteerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.