Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353685
Title Transit : handreiking voor projectmatige ondersteuning van een transitie naar duurzame landbouw : theorie en praktijk verbinden : pilot versie
Author(s) Grip, K. de; Mierlo, B. van; Klein Swormink, B.W.; Verstegen, J.A.A.M.; Wijnands, F.G.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport PPO 334) - 137
Department(s) Communication Science
Applied Plant Research
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
MGS
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2005
Keyword(s) innovaties - bedrijfssystemen - duurzaamheid (sustainability) - nederland - kennisoverdracht - landbouwvoorlichting - innovations - farming systems - sustainability - netherlands - knowledge transfer - agricultural extension
Categories Innovation Studies (General) / Farm Management
Abstract Bij de transitie naar duurzame landbouw spelen agrarische ondernemers een belangrijke rol. Maar ook de betrokkenheid van andere actoren in de agrarische productie- en consumptieketen is essentieel. Wageningen UR heeft nu een handboek uitgebracht om projectleiders, beleidsmakers en anderen die in hun dagelijkse werk de transitie naar duurzame landbouw ondersteunen. Het handboek beschrijft achtereenvolgens de theoretische achtergrond van duurzaamheid en duurzame landbouw, de actuele situatie van de Nederlandse landbouwsector, de praktijk van stimuleringsprojecten en ervaringen van projectleiders met bestaande en afgeronde projecten. De teksten zijn gelardeerd met een waaier van voorbeelden, modellen en methodieken voor verdere uitwerking en verdieping. Naast dit overzicht van theorie en praktijk worden suggesties gedaan om concreet invulling te geven aan het projectmatig faciliteren van veranderingsprocessen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.