Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353705
Title Glasaalintrek in gebied Waterschap Zeeuwse Eilanden
Author(s) Winter, H.V.; Bult, T.P.; Willigen, J.A. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C025/07) - 37
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) european eels - anguilla - migratie - zeeuwse eilanden - european eels - anguilla - migration - zeeuwse eilanden
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract In het beheersgebied van Waterschap Zeeuwse Eilanden zijn sinds 1995 veel inspanningen verricht om de intrek van glasaal te verbeteren. Zo zijn bij een vijftal gemalen aalgoten aangelegd. In deze rapportage wordt op basis van gerichte metingen en testen uitgevoerd in het voorjaar van 2006 en beschikbare gegevens over de periode 1990-2006 een eerste quickscan uitgevoerd naar de knelpunten en kennishiaten voor palingmigratie in het studiegebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.