Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353706
Title Tomatenteelt met een beperkte gasaansluitwaarde
Author(s) Esmeijer, M.H.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 41
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) solanum lycopersicum - tomaten - energie - energiegebruik - energiebehoud - brandstofverbruik - nederland - glastuinbouw - solanum lycopersicum - tomatoes - energy - energy consumption - energy conservation - fuel consumption - netherlands - greenhouse horticulture
Categories Tomatoes
Abstract De liberalisering van de gasmarkt leidde tot een nieuwe methode van tariefberekening voor het gasverbruik, waarbij de gasafname per uur bepalend werd. Overschrijden van de afgesproken afname per uur zou tot hoge boetes leidden. In theorie is het mogelijk om tomaten met een aansluitwaarde van 100 à 120 m3 gas per hectare per uur te telen (Rijsdijk, 2000). Deze getallen zijn gebaseerd op een gesimuleerde oneindige grote kas. In de praktijk zijn kassen eindig en zorgen de gevels voor extra warmte verlies, zodat dit voor praktijkkassen een aansluitwaarde van 110 à 130 m3 betekent. Onbekend was echter wat dit betekende voor de kwaliteit en productie van tomaten. Een lage aansluitwaarde was volgens Rijsdijk (2000) alleen te realiseren met behulp van een scherm. Tomatentuinders staan huiverig tegenover een scherm. Om aan te tonen dat het daadwerkelijk mogelijk is om met een lage aansluitwaarde en gebruik van een scherm een goede tomatenteelt neer te zetten werd in seizoen 2001-2002 een experiment uitgevoerd op het proefstation. Omdat de Westlandse winters over het algemeen milder zijn dan in de rest van Nederland werd gekozen voor de aansluitwaarde van 100 m3 gas/ha/uur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.