Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353783
Title Neveneffecten op fauna van maatregelen bij inrichting en beheer van (verontreinigde) terreinen
Author(s) Stumpel, A.H.P.; Pol, J.J.C. van der; Klok, T.C.; Brink, N.W. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1453) - 90
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) fauna - nadelige gevolgen - verontreinigde bodems - verontreiniging - maatregelen - fauna - adverse effects - polluted soils - pollution - measures
Categories Ecology (General) / Soil Chemistry
Abstract In dit rapport worden neveneffecten op fauna beschreven van gangbare maatregelen die worden ingezet bij risico’s van bodemverontreiniging. Hier wordt een overzicht gepresenteerd van de aanwezige kennis. Doel is het verminderen van de neveneffecten van te nemen maatregelen (in relatie tot verontreiniging van de (water)bodem) op de soorten die beschermd moeten worden. De belangrijkste conclusie uit deze studie is dat op basis van voldoende kennis over stoffen, habitats en soorten, er rekening kan worden gehouden met eventuele neveneffecten van maatregelen. Soorten en habitats hebben daarbij baat bij uitvoering in fasen (tijd) en gespreid (ruimte
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.