Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353785
Title Planttemperatuur als stuurparameter in kasklimaatregelingen: Deelverslag: Ontwikkeling plant temperatuursensor
Author(s) Campen, J.B.; Kempkes, F.L.K.; Houter, G.; Rijpsma, E.C.
Source Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 415) - 31
Department(s) Agrosystems
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) temperatuur - temperatuurmeters - instrumenten (meters) - meting - planten - plant-water relaties - kassen - glastuinbouw - temperature - temperature gauges - instruments - measurement - plants - plant water relations - greenhouses - greenhouse horticulture
Categories Botanical Techniques / Greenhouse Technology
Abstract Condensatie op het gewas geeft aanleiding tot ziektes zoals Botrytis. Condensatie gebeurt als de temperatuur van een oppervlak zich onder de dauwpuntstemperatuur van de lucht bevindt. De dauwpuntstemperatuur is afhankelijk van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De omgevingstemperatuur van de plantdelen is afhankelijk van de locatie van de plantdelen. Verticale temperatuurverschillen in de kas zorgen ervoor dat de omgevingstemperatuur afwijkt van de kasluchttemperatuur gemeten op de positie van de meetbox. De kop van het gewas, de vruchten en de stengel van het gewas hebben de grootste potentie om nat te slaan. De bovenste delen van de plant zijn vaak in de nacht kouder dan de rest van het gewas door uitstraling naar een koud dek. De temperatuur van het bovenste gedeelte van het gewas kan het beste worden gemeten met de infrarood camera. Deze geeft in de nacht, de tijd waar het gevaar op condensatie het grootste is, de temperatuur goed weer. In de ochtend uren zal de kop van het gewas snel opwarmen door de zon en het relatief lage gewicht. De kans op condensatie op de vruchten met een relatief grote massa is het grootste als de luchttemperatuur toeneemt. A&F heeft een sensor ontwikkeld waarmee de temperatuur van de relatief zware delen van het gewas kan worden gemeten. De gemeten temperatuur komt overeen met een echte volgroeide vrucht. De kunstvrucht sensor kan het beste worden geplaatst onder in het gewas waar de luchttemperatuur lager is en de kans op directe zonnestraling gering. Op deze locatie hangen ook de grootste vruchten en is de kans op condensatie het grootst. De stengel van het gewas nabij de wortels heeft een verhoogde kans op Botrytis. Meting van de stengeltemperatuur laat zien dat deze afhankelijk is van de temperatuur van het voedingswater in de mat en de mate van wateropname door het gewas op een bepaald moment. Als de temperatuur van het water beneden de dauwpuntstemperatuur komt kan dit aanleiding geven tot condensatie op de stengel. Dit kan worden voorkomen door het voedingswater voor te verwarmen. Overigens laten de metingen zien dat de artificiële vrucht in de kritieke ochtenduren kouder is dan de stengel, meting van de vruchttemperatuur heeft daarom een hogere prioriteit. De metingen kunnen worden opgenomen in de klimaatregeling waardoor de luchtvochtigheid scherper kan worden geregeld. Het vochtdeficit in de kas kan worden verkleind (of het setpoint RV worden verhoogd) indien de regeling plaatsvindt op basis van de gewastemperatuur. Hierdoor zal er minder gelucht en verwarmd worden ten behoeve van de ontvochtiging wat tot een energiebesparing leidt. In een deel van het onderzoek is de temperatuur van de kunstmatige vrucht gebruikt voor de vochtregeling, dit is apart gerapporteerd. Kortom extra metingen aan het gewas voor de klimaatregeling beperkt de kans op natslaan waardoor de vochtregeling scherper kan worden ingesteld. Hierdoor hoeft er minder te worden gelucht en verwarmd wat tot een energiebesparing leidt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.