Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353826
Title Focus op (bloembollen)fust : openbare eindrapportage AKK-project ACD-04.055
Author(s) Baltissen, A.H.M.C.; Gude, H.; Snels, J.C.M.A.; Stokkers, R.
Source Lisse : PPO - 30
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
AFSG Quality in Chains
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) arbeid (werk) - bloembollen - kratten - palletkisten - gewaskwaliteit - logistiek - labour - ornamental bulbs - crates - pallet boxes - crop quality - logistics
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract KAVB, Anthos, Van Bourgondien & Zn, CAVO De Westfries en Heemskerk Plants hebben de mogelijkheden onderzocht om te komen tot standaardisering van het bloembollenfust. Middels standaardisering van het fust worden kosten bespaard en de kwaliteit van het product verbeterd. Kosten kunnen worden bespaard door vermindering van de logistieke kosten en verbetering van de logistieke handling. Door het aantal malen overstorten te beperken kan kwaliteitsverlies worden tegengegaan. Dit project kan gezien worden als een technisch, economische haalbaarheidsstudie. Nieuwe inzichten zijn verkregen op gebied van: ¿ kwaliteit in relatie tot fust ¿ kosten- en baten op keten- en bedrijfsniveau in relatie tot fust Op basis van het ontwikkelde kostprijsmodel wordt geconcludeerd dat de invoering van een standaardfust leidt tot een maximale kostenbesparing van 4,7 miljoen euro per jaar. Dit is relatief gering in vergelijking met de mogelijke besparingen als gevolg van vermindering van de uitval door minder vaak omstorten: 1 % minder uitval levert al een kostenbesparing op van 4,2 miljoen euro per jaar. Overige voordelen, die niet direct in geld zijn uit te drukken, zijn verbetering van de logistiek en arbeidsorganisatie en de grotere mogelijkheden voor mechanisatie. De invoering van standaard fust leidt tot een transportbesparing van maximaal 1,5 miljoen kilometer per jaar; een aanzienlijke besparing van gemiddeld 50%.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.