Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353838
Title Augusta: een intrigerende virusziekte
Author(s) Derks, A.F.L.M.; Pham, K.T.K.; Blom-Barnhoorn, G.J.; Bijman, V.P.; Stijger, C.C.M.M.
Source BloembollenVisie 2007 (2007)105. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 26.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) plantenvirussen - tulpen - epidemiologie - diagnostische technieken - teeltsystemen - periodiciteit - tendensen - landbouwkundig onderzoek - bestrijdingsprogramma's - bloembollen - plant viruses - tulips - epidemiology - diagnostic techniques - cropping systems - periodicity - trends - agricultural research - control programmes - ornamental bulbs
Categories Tulips / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In de periode 2001-2003 nam het Augustaziek epidemische vormen aan. In sommige tulpenpartijen werd zelfs meer dan 70% zichtbaar ziek waargenomen. Maar net zo plotseling als de virusepidemie opkwam, zo snel verdween deze weer na 2003. Terugkijkend in de geschiedenis van de tulpenteelt lijkt er een periodiciteit te zijn in de uitbraak van deze ziekte en wel met een interval van 8 tot 10 jaar. In 2002 werd er opnieuw onderzoek gestart bij PPO Bloembollen naar deze virusziekte. In dit artikel een overzicht van deze en eerdere onderzoeken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.