Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 353904
Title De smaak van morgen : natuurlijk telen en beleven geeft landbouw bestaansrecht
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)5. - p. 10 - 11.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) innovaties - bedrijfssystemenonderzoek - low input landbouw - biologische landbouw - gezondheidsvoedsel - voedselkwaliteit - smakelijkheid - vollegrondsteelt - innovations - farming systems research - low input agriculture - organic farming - health foods - food quality - palatability - outdoor cropping
Categories Farming Systems / Consumer Behaviour
Abstract Artikel over het project De Smaak van Morgen. In dat project worden vier low-input bedrijfssystemen gevolgd, waarvan een biologische. Open teelten met een minimale inzet van bestrijdingsmiddelen. Dat wil het innovatieproject De Smaak van morgen uiteindelijk bereiken. Het is een keiharde voorwaarde voor de ontwikkeling van een duurzame landbouw. Via onderzoek en netwerken met belanghebbenden vullen onderzoekers verder in hoe de duurzame teelten eruit kunnen gaan zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.