Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354001
Title Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
Author(s) Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 745) - 53
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) recreatie - actieve recreatie - bossen - landschap - ontwikkeling - verandering - kennis - natuur - ecosysteemdiensten - recreation - active recreation - forests - landscape - development - change - knowledge - nature - ecosystem services
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat de nieuwe recreatievormen GPS'en, struinen, lopen van laarzenpaden, spelen in speelbossen, deelnemen aan arrangementen, paalkamperen en atb'en betekenen voor beheerders en eigenaren die hun terrein hiervoor open willen stellen. Het is een verkennend onderzoek waarbij is gekeken naar de inhoud van de recreatievorm, de aanbieders ervan, het huidig en toekomstig gebruik, de benodigde voorzieningen, de financiële kosten en baten, de juridische aspecten, en deeffecten op de natuur, andere vormen van recreatie en het draagvlak voor natuur en natuurbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.