Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354290
Title Natuurlijke vijanden in akkerranden : bodemfauna (1)
Author(s) PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) akkergronden - bodemfauna - natuurlijke vijanden - bodeminsecten - insecten - akkerranden - arable soils - soil fauna - natural enemies - soil insects - insects - field margins
Categories Soil Biology
Abstract Akkerranden vormen ’s winters een schuilplaats voor bodemdieren die in de kale akker weinig voedsel en beschutting vinden. Onder deze bodemdieren zitten belangrijke natuurlijke vijanden van insectenplagen. Deze rovers zijn niet gespecialiseerd en jagen op allerlei prooien op de grond en in planten. Zij kunnen enorm opruiming houden onder plagen zoals slakken, bladluizen en rupsen. De meeste rovers zijn ’s nachts actief, waardoor ze niet opvallen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.