Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354313
Title Fotosynthese optimaliseren en kwaliteit verbeteren. Van Weel: "Ik wil vooraf de stand van de huidmondjes voorspellen"
Author(s) Arkesteijn, Marleen; Weel, P.A. van
Source Onder Glas 4 (2007)2. - p. 20 - 21.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) kassen - landbouwtechniek - vernevelen - fotosynthese - gasuitwisseling - groeifactoren - kooldioxide - huidmondjes - toegepast onderzoek - milieubeheersing - klimaatregeling - glastuinbouw - greenhouses - agricultural engineering - fogging - photosynthesis - gas exchange - growth factors - carbon dioxide - stomata - applied research - environmental control - air conditioning - greenhouse horticulture
Categories Traction
Abstract In de praktijk komt het regelmatig voor dat de kasttemperatuur te hoog is en de RV te laag. Als de huidmondjes dan dicht gaan, kan de plant geen CO2 opnemen. Deze is nodig voor de fotosynthese. Als de kas wordt gekoeld door het vernevelen van water hoeven de ramen minder open, waardoor het CO2-gehalte hoger blijft. Dit resulteert in een hogere productie en grotere energiebesparing. Onderzoeker Van Weel wil een model ontwikkelen dat inzicht geeft in de factoren die de stand van de huidmondjes beïnvloeden. Hiermee wil hij cruciale kenmerken ontdekken om de huidmondjes rechtstreeks aan te sturen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.